Sijoittajan lounas - kryptot, uhka vai mahdollisuus?

Kryptovaluutat ovat vieneet palstatilaa uutisotsikoissa yhä enemmän viime aikoina. On puitu kryptojen louhinnan valtavaa sähkönkulutusta, Dogecoin-villitystä Elon Muskin johdolla, kryptovaluuttojen sääntelyn lisääntymistä ja paljon muuta. Näitä teemoja Sijoittajan Lounas -podcastiin saapuvat pureskelemaan kaksi asiantuntijaa, jotka sijoittavat kryptoihin itsekin. Podin kolmannen tuotantokauden korkkaavat OP:n vastuullisen sijoittamisen johtava asiantuntija Annika Esono Manninen sekä krypto-guru, yrittäjä ja konsultti Tom Himanen. Sijoittajan lounasta juontavat Katja Hakala ja Joona Heinola. VASTUUVARAUMA Sijoittajan Lounas -podissa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. OP Ryhmä sekä sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Sijoittajan Lounas -podissa kuultujen tietojen käytöstä tai mahdollisesti näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Annettuja tietoja ja näkemyksiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa. Sijoittajan Lounas -podi on tarkoitettu ainoastaan kuuntelijan yksityiseen käyttöön. Sijoittajan Lounas -podiin liittyvän materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman OP Ryhmän kirjallista lupaa on kielletty.

@ OP 2021