Sijoittajan lounas - Vaikutu vaikuttavuussijoittamisesta

Tällä kertaa keskitymme vaikuttavuussijoittamiseen kehittyvillä markkinoilla ja erityisesti sijoitusten vaikuttavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuussijoittamista on tehty jo kauan, mutta sijoitustrendinä se on vielä suhteelliseen uusi. Kuinka kehittyvillä markkinoilla sijaitsevista yrityksistä saadaan tarpeeksi tietoa sijoituspäätösten tueksi? Miten sijoitusten vaikuttavuutta tarkalleen ottaen mitataan? Entä miksi osalla on edelleen väärinkäsitys, että vaikuttavuussijoittaminen olisi hyväntekeväisyyttä? Katja Hakala ja Joona Heinola pureutuvat näihin kysymyksiin yhdessä Finnfundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Alavuotunkin kanssa. VASTUUVARAUMA Sijoittajan lounas -podissa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, arvioonsa rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. OP Ryhmä sekä sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Sijoittajan lounas -podissa kuultujen tietojen käytöstä tai mahdollisesti näiden perusteella tehtävien sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta. Annettuja tietoja ja näkemyksiä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa. Sijoittajan lounas -podi on tarkoitettu ainoastaan kuuntelijan yksityiseen käyttöön. Sijoittajan lounas -podiin liittyvän materiaalin muokkaaminen, levittäminen ja kaupallinen hyödyntäminen ilman OP Ryhmän kirjallista lupaa on kielletty.
@ OP 2021