360° sijoittamisesta: Yhdistelmärahastot – Hyödynnä eri sijoituskohteiden mahdollisuudet

Yhdistelmärahastot ovat erittäin suosittuja sijoitus- ja säästökohteita. Useimmiten yhdistelmärahastoissa on sekä korko- että osakesijoituksia. Niihin säästävät saavat siis laajan hajautuksen osake- ja korkomarkkinoille. Eri omaisuusluokkien painotukset rahastossa vaihtelevat markkinoiden ja rahaston riskitason mukaan. Tärkeimpiä rahaston salkunhoitajan sijoituspäätöksistä onkin sopivan riskitason ja allokaation päättäminen. Allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten jakautumista eri omaisuuslajien välille. Kuuntele podista, miten kokeneet salkunhoitajat Harri Kojonen ja Lauri Tynys hoitavat rahastojaan, ja millaisiin omaisuusluokkiin he sijoittavat. Haastattelijana OPxSijoittamisen viestintäpäällikkö Ville Rajala.
Yhdistelmärahastot ovat erittäin suosittuja sijoitus- ja säästökohteita. Useimmiten yhdistelmärahastoissa on sekä korko- että osakesijoituksia. Niihin säästävät saavat siis laajan hajautuksen osake- ja korkomarkkinoille. Eri omaisuusluokkien painotukset rahastoissa vaihtelevat markkinoiden ja rahaston riskitason mukaan. Tärkeimpiä rahaston salkunhoitajan sijoituspäätöksistä onkin sopivan riskitason ja allokaation päättäminen. Allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusten jakautumista eri omaisuuslajien välille. Kuuntele podista, miten kokeneet salkunhoitajat Harri Kojonen ja Lauri Tynys hoitavat yhidstelmärahastojaan, ja millaisiin omaisuusluokkiin he sijoittavat. Haastattelijana OPxSijoittamisen viestintäpäällikkö Ville Rajala.
@ OP 2021