360° sijoittamisesta: Parempia sijoituspäätöksiä numeroiden avulla

Kvantitatiivinen sijoittaminen eli kvanttisijoittaminen on sijoitustapa, jossa hyödynnetään suurta määrää dataa, tietokoneohjelmia ja matemaattisia malleja. Se on yleistynyt viime vuosikymmeninä, kun tietokoneiden laskentateho on kasvanut ja vahvasti numeronmurskaukseen perustuva lähestymistapa on tullut helpommaksi ja nopeammaksi toteuttaa. Kvanttisijoittamisessa eri sijoitusvaihtoehdot laitetaan tunnuslukujen perusteella kiinnostavuusjärjestykseen ja sijoitussalkkuun valintaan lopulta mielenkiintoisimmat kohteet. Aiheesta keskustelemassa ovat alan parhaat asiantuntijat OP:n salkunhoitajat Lauri Tillman ja Tero Halme. Haastattelijana toimii Ville Rajala.
Kvantitatiivinen sijoittaminen eli kvanttisijoittaminen on sijoitustapa, jossa hyödynnetään suurta määrää dataa, tietokoneohjelmia ja matemaattisia malleja. Se on yleistynyt viime vuosikymmeninä, kun tietokoneiden laskentateho on kasvanut ja vahvasti numeronmurskaukseen perustuva lähestymistapa on tullut helpommaksi ja nopeammaksi toteuttaa. Kvanttisijoittamisessa eri sijoitusvaihtoehdot laitetaan tunnuslukujen perusteella kiinnostavuusjärjestykseen ja sijoitussalkkuun valintaan lopulta mielenkiintoisimmat kohteet. Aiheesta keskustelemassa ovat alan parhaat asiantuntijat OP:n salkunhoitajat Lauri Tillman ja Tero Halme. Haastattelijana toimii Ville Rajala.
@ OP 2021